Clicky

Prekių užsakymas, apmokėjimas ir pristatymas

 1. Įdėkite pasirinktą prekę į krepšelį, užpildykite visą reikiamą užsakymo informaciją ir išsiųskite  mums.
 1. Apdoroję užsakymą, mūsų darbuotojai susisieks su Jumis elektroniniu paštu, patvirtins, kad prekė prieinama ir įvardys apytikslį pristatymo terminą.
 1. Užsakymas apmokamas banko pavedimu pagal sąskaitą-faktūrą, kurią atsiūsime Jums elektroniniu paštu.
 1. Dascher, UPS, DPD ar kitų logistikos įmonių kurjeriai pristatys užsakytas prekes Jums  tiesiogiai iš gamintojo.
 1. Lietuvoje prekes pristatomos nemokamai.

Svarbi informacija:

 1. Prekės pristatomos nuo gamintojo „iki pat durų“;
 2. Paprastai pristatymas vykdomas darbo valandomis;
 3. Jei kurjeriui nepavyksta su jumis susiskambinti ar jis neturi galimybės pristatyti užsakytą prekė dėl pagrįstų priežasčių (uždaroji zona, veikia leidimų sistema, ribotas priėjimas ir tt.), prekė bus grąžinama į terminalą. Išlaidas, susijusias su pakartotiniu pristatymu, atlygina klientas;
 4. Dažniausiai prekė atvežama ant padėklo, ir tai gana sunkus krovinys. Būkite pasiruošę priimti prekę, nes kurjeris nėra krovėjas ir prekės neneš;
 5. Prekės nešimas į aukštą yra atskirai apmokama paslauga. Taip pat turite pranešti, ar pristatymo adresu veikia liftas, ar pakanka vietos prekei įnešti bei ar yra kitų kliūčių;
 6. Visos kitos išlaidos, patirtos dėl negalimumo pristatyti prekę pirkėjui, atlyginamos atskirai.
 1. Kadangi kiekviena prekė pristatoma pagal individualų užsakymą, jau pristatytų prekių mes atgal nepriimame.


Garantija

 1. Visoms prekėms suteikiama 2 metų gamintojo gamyklos garantija (jei nenurodyta kitaip).

14.  Klientas privalo pranešti elektroniniu paštu apie konstatuotus gedimus, išsamiai aprašyti problemą ir atsiųsti atitinkamas nuotraukas mūsų el. pašto adresu. Įvykus draudiminiam  atvejui, mūsų kurjeris nugabens prekę į serviso centrą, kur ją suremontuos ar pakeis ir po grąžins klientui. Laikotarpis, per kurį prekė bus serviso centre, nustatomas kiekvienu atveju atskirai. Klientas privalo išsaugoti visus pirkimo dokumentus ir originalią prekės pakuotę. Garantinis aptarnavimas vykdomas tik jie prie prekės pridedama originali pakuotė.

 1. Daugeliu atvejų apmokėta sąskaita–faktūra laikoma garantiniu dokumentu (jei nenurodyta kitaip).

 

Garantinis aptarnavimas netaikomas šiais atvejais:

 1. Prekė turi mechaninių gedimų, kilusių dėl kliento kaltės;

17. Buvo konstatuota, kad pažeista gamintojo garantinė plomba ir (arba) serijinis numeris, buvo bandoma pakeisti prekės modifikaciją nesilaikant naudojimo instrukcijos ir (arba) pirkėjas pats bandė ištaisyti kilusius gedimus;

 1. Yra gedimų, sukeltų stichinių nelaimių, žaibo, gaisro, potvynio ir tt.;
 2. Yra gedimų, atsiradusių dėl svetimkūnių, skysčių, vabzdžių ir tt. patekimo į prekę;
 3. Yra gedimų, atsiradusių dėl to, kad elektros židiniams su garo generatoriais buvo naudojama prastos kokybės vanduo (kurio sudėtyje yra daug kalcio, chloro, rūdžių ir smėlio);
 4. Yra gedimų, kilusių dėl cheminių medžiagų poveikio;
 5. Yra gedimų, kuriuos sukėlė elektros įtampos svyravimai arba elektros tinklo sugedimas, netinkami ryšių kabelių parametrai ir kiti veiksniai (tokie kaip purvas, dūmai, dulkės, drėgmė ir kt.);
 6. Yra gedimų, kurie kilę dėl prekės naudojimo ne pagal naudojimo instrukcijoje nustatytą paskirtį, prekės saugojimo ir transportavimo sąlygų nesilaikymo arba įrengimo ne pagal instrukciją;
 7. Yra gedimų, kurie kilę dėl prekės naudojimo ne pagal paskirtį ar jei ji naudojama profesiniais tikslais;
 8. Buvo naudojami nestandartiniai maitinimo blokai, priedai ir atsarginės dalys, taip pat reikmenys (kasetės, dažai ir kt.), kurių gamintojas nepatvirtino naudoti su šia preke, ir tai sukėlė prekės sugedimą;
 9. Prekė buvo naudojama ne pagal saugos taisykles;
 10. Prekė buvo naudojama ne pagal gamintojo rekomendacijas.

 

BENDROJI SAUGUMO TECHNIKA, NAUDOJANTIS BIOŽIDINIAIS

 1. Žemiau pateiktų bendrosios saugumo technikos rekomendacijų laikymasis leis išvengti gaminio pažeidimo, o taip pat apribos potencialiai pavojingų situacijų, galinčių sukelti aplinkinių kūno sužalojimus, atsiradimą.
 1. Žemiau pateikta bendroji saugumo technika tinka daugeliui biožidinių. Tačiau, yra būtina taip pat atidžiai perskaityti instrukcijas, kurias galim rasti kiekvieno židinio komplekte.

 1. Draudžiama naudotis gaminiu patalpoje, kurios plotas mažesnis nei 20 m2.
 2. Biožidinius gali statyti tik ant ugniai atsparaus pagrindo. Įrengdami nišas montuojamam biožidiniui įvertinkite tai, kad medžiagos turi būti nedegios.
 3. Nestatykite židinio patalpose, kuriose galimi stiprūs skersvėjai, taip pat šalia ventiliatorių ar ventiliacinių angų ir t.t.
 4. Šalia židinio visada privalo būti angliarūgštinis (CO2) arba miltelinis gesintuvas.
 5. Montuodami prietaisą atminkite, kad jis turi būti lengvai demontuojamas aptarnavimo darbų atlikimui.
 6. Degimo proceso metu išsiskiria anglies dvideginio (CO2) dujos. Paprastas patalpos vėdinimas pašalina susikaupusias dujas bei papildo patalpos deguonies, reikalingo degimui, atsargas.
 7. Būtina pasirūpinti, kad patalpoje, kurioje naudojamas biožidinys, būtų pakankama natūrali ventiliacija. Esant būtinumui, reikia sustiprinti ventiliaciją, paliekant atvirą langą ar duris.
 8. Nepradėkite naudotis židiniu, kol jis nėra pilnai ir teisingai pastatytas.
 9. Kuro talpą užpildykite tik pilnai įrengę židinį.
 10. Įkurti biožidinį leidžiama tik suaugusiems asmenims.
 11. Draudžiama įrengti biožidinį vietose, kuriose galimas stiprus skersvėjis, o taip pat arti ventiliatorių ar analogiškų įrenginių, skirtų patalpos vėdinimui.
 12. Draudžiama įrengti gaminį ten, kur atmosferoje gali būti potencialiai pavojingų sprogstamųjų medžiagų ir/arba degių skysčių, pavyzdžiui, lako garų, pramoninių dulkių ir pan.
 13. Draudžiama naudoti biožidinio detales su mechaniniais pažeidimais.
 14. Kadangi biožidinio paviršiaus temperatūra yra labai aukšta, būtina stebėti, kad vaikai, gyvūnai, o taip pat rūbai, baldai ir kiti daiktai būtų saugiu atstumu nuo židinio. Eksploatacijos metu židinys stipriai įkaista, ir bet koks prisilietimas prie jo gali sukelti odos nudegimus.
 15. Draudžiama statyti gaminį mažiau kaip 100 cm atstumu nuo užuolaidų, žaliuzių bei nuo kitų lengvai užsiliepsnojančių daiktų.Draudžiama perkelti degantį ar pilnai neataušusį biožidinį. Biožidinio perkėlimas leidžiamas tik tada, kai kuras yra visiškai sudegęs, o židinys ataušęs.
 16. Draudžiama palikti degantį biožidinį be suaugusių asmenų priežiūros.
 17. Draudžiama savarankiškai remontuoti biožidinį bei keisti jo konstrukciją.
 18. Naudokite tik kurą, kurį rekomenduoja gamintojas – jis dega be kenksmingų dujų susidarymo ir be kvapo. Naudojant kitos rūšies kurą, degimo metu gali išsiskirti dujos, kurios gali potencialiai pakenkti sveikatai.
 19. Gerti kurą yra draudžiama, kadangi jo sudėtyje yra medžiagos, kurios nuodingos žmogaus organizmui.
 20. Kurą reikia laikyti saugioje, neprieinamoje vaikams, gyvūnams bei pašaliniams asmenims, vietoje.
 21. DRAUDŽIAMA papildyti biokuro atsargas degimo metu – yra būtina užgesinti liepsną!
 22. Draudžiama laikyti židinio viduje bet kokius daiktus ar medžiagas, išskyrus tas, kurias pateikė gamintojas.
 23. Galima naudoti tik gamintojo pateiktas papildomas priemones. Naudojantis jomis reikia paisyti atitinkamų instrukcijų, kurios yra pateiktos Vadove.
 24. Draudžiama liestis prie įkaitusių židinio dalių.
 25. Draudžiama uždengti biožidinį ar jo ventiliacines angas, kad galima būtų išvengti gaisro pavojaus.
 26. Sieniniams židiniams: židinių tvirtinimo ant sienos aukštis gali būti įvairus, tačiau yra būtina įvertinti tai, kad židinio įrengimas nuo 1 iki 1,5 m aukštyje virš grindų lygio yra žymiai saugesnis, kadangi tai suteikia galimybę vizualiai kontroliuoti liepsną ir atstumą iki jos. Tuo atveju, kai židinys įrengtas žemai, žmogus, nepastebėjęs židinio, gali pavojingai priartėti prie ugnies bei gali atsirasti užsidegimo pavojus (pavyzdžiui, ilga suknelė ar paltas). Šiais atvejais yra rekomenduojama naudoti specialius aptvėrimus, analogiškus tiems, kurie yra naudojami prie įprastų židinių.
 27. Židinys turi būti įrengtas ant tvirto horizontalaus paviršiaus. Jeigu židinys kabinamas ant sienos, tai reikia įsitikinti, jog jis nėra nukrypęs nei nuo vertikalės, nei nuo horizontalės, o siena privalo būti iš nedegios medžiagos. Modeliuose, kuriuose yra numatytas papildomas šiluminis ekranas, reikia įsitikinti, kad jis įmontuotas į tarpą tarp židinio ir sienos.
 28. Degiklio degimo taurė pripildoma 2/3 gylio arba ne daugiau, kaip per 2 cm žemiau viršutinio degiklio krašto. Būkite atidūs: kuro perteklius, atsiradęs ant išorinio degiklio paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytas sugeriančiomis servetėlėmis arba audiniu.
 29. Uždegimas vykdomas specialiu prailgintu žiebtuvėliu, mygtuku ant valdymo skydelio arba nuotolinio valdymo pulteliu (jei židinys yra automatinis).
 30. Įjungę žiebtuvėlį, prikiškite jį prie degiklio taurės, stengdamiesi, kad atstumas tarp jūsų galvos ir degiklio būtų kuo didesnis. Kuo aukštesnė degiklio ir kuro temperatūra, tuo didesnė tikimybė, kad įvyks dujų pliūpsnis uždegimo metu.
 31. Kuras turi būti laikomas kambario temperatūroje!
 32. Būkite atsargūs ir galvą uždegimo metu visuomet laikykite maksimaliu atstumu nuo degiklio.
 33. Uždegta liepsna yra žydro atspalvio ir tik po 3-4 minučių įgauna geltoną spalvą. Jeigu įmanoma, leiskite kurui visiškai sudegti. Tuo būdu išvengsite nepageidaujamo kuro likučio garavimo.
 34. Jeigu norite užgesinti liepsną iki to laiko, kol kuras visiškai sudegs, naudokite degiklio sklendę arba židinio išjungimo mygtuką, jeigu tai automatinis modelis, arba šliaužiklį, jeigu tai pusiau automatinis modelis. Palaukite maždaug 30 minučių, kol biožidinio degiklis atvės iki kambario temperatūros. Ir tik tada pašalinkite kuro likučius iš biožidinio degiklio.
 35. Nesilieskite prie židinio, nedėkite ugnies slopintuvų ar kitokių pašalinių daiktų ant viršutinių židinio dalių, kadangi degimo metu šių paviršių temperatūra gali pasiekti +80 ar +90˚C.
 36. Jeigu pajutote nemalonų kvapą, būtinai pravėdinkite patalpą.
 37. Pabaigę naudotis biožidiniu, būtinai išdeginkite visą bioetanolį iš degiklio, kadangi, pasilikęs kuro bloke etanolis garuoja ir susidaro pavojingos dujos. Laikykite bioetanolį vėsioje, vaikams ir gyvūnams neprieinamoje vietoje.
 38. Niekada nebandykite užgesinti liepsnos vandeniu.
 39. Reikia reguliariai valyti degimo kamerą šiltu vandeniu ir plovimo priemonėmis. Dėmių pašalinimui naudokite minkštą audinį, sumirkytą šiltame vandenyje ir nedideliame kiekyje plovimo priemonės (neutralus pH). Rekomenduojama reguliariai valyti paviršių iš nerūdijančio plieno.
 40. Židinio valymui niekada nenaudokite cheminių medžiagų, metalinių kempinių bei kitų medžiagų, kurios gali palikti įbrėžimus ant paviršiaus. Gamintojas neatsako už defektus, atsiradusius dėl neteisingo židinio naudojimo ar jo valymo.
 41. Židinys gali pakelti patalpos temperatūrą, tačiau tai nėra pilnavertis šildymo įrenginys, ir jis netinka pastoviam šildymui!
 42. Užpildymo kuru metu draudžiama rūkyti!
 43. Pildami kurą, būkite atsargūs. Praliejus pro šalį, jis gali palikti dėmes ant kilimo ar parketo. Pralietą biokurą reikia pašalinti absorbuojančiomis medžiagomis bei švariu vandeniu, kad neužsidegtų degiklis už biožidinio ribų.
 44. Nelaikykite daugiau kaip 5 galonų (20 litrų) lengvai užsiliepsnojančių skysčių vienoje patalpoje.
 45. Kuro bakus laikykite visiškai uždarus.
 46. Saugokite biokurą nuo tiesioginio šilumos šaltinių poveikio (tiesioginių saulės spindulių ar centrinio šildymo radiatorių).
 47. Neleiskite vaikų ar gyvūnų arti degančio ar dar neatvėsusio biožidinio.
 48. Kompanija neatsako už bet kokią Jūsų ar aplinkinių patirtą žalą, jeigu nebuvo laikomasi židinių eksploatavimo taisyklių. Kompanija taip pat neatsako už neteisingą židinių naudojimą, jų naudojimą ne pagal tiesioginę paskirtį, o taip pat už jų nesankcionuotą remontą. Teisingas įrengimas, židinių naudojimas pagal pateiktas instrukcijas, montavimo bei eksploatacijos taisyklių supratimas – tai yra visiška ir pilna kliento atsakomybė.
 49. Kai kuriuos bio židinius privaloma statyti taip, kad po jais būtų tuštuma – jokiu atveju nebandykite užkūrenti netinkamai įrengto židinio ant plokščio paviršiaus, nes taip jį galima sugadinti. Atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją.

 

Atsakomybės apribojimas

 1. „Eurotop“ SIA neatsako už bet kokią žalą, kurią buvo padaryta Jums, tretiesiems asmenims, turtui ar gyvūnams dėl židinių naudojimo instrukcijos (bet kokių šioje interneto svetainėje pateiktų nurodymų) nesilaikymo. „Eurotop“ SIA neatsako už netinkamą židinių naudojimą, naudojimą ne pagal paskirtį, savavališkai atliktą remontą ar bandymą jį atlikti bei ​​bet kokias šioje interneto svetainėje pateiktų prekių naudojimo pasekmes. Klientas visiškai atsako už židinių tinkamą įrengimą ir naudojimą pagal instrukciją, taip pat už tinkamą jų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių laikymąsi.
 1. Šioje interneto svetainėje pateiktos prekės, kainos ir paslaugos skirti tik informaciniams tikslams. Pateikta informacija nėra pagrindas bet kokiems teisiniams santykiams susidaryti tarp svetainės kūrėjų ir naudotojų. Tikroji prekės išvaizda gali skirtis nuo interneto svetainėje pateiktos išvaizdos. Prekės kaina gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo. Kadangi gamintojai nuolat imasi priemonių savo produkcijos kokybei pagerinti, mes negarantuojame, kad prekė bus aprašyta visiškai tiksliai, t.y. atsižvelgiant į visas paskesnes jos konstrukcijos modifikacijas.

 1. Prekių ir paslaugų kainos nurodytos su 21% PVM.

×